Procedura di tesseramento

Yoshitaka - Prevalle
Yoshitaka - Vallio Temre
Sagido - Idro/Nozza
In Police - Salò
Mizudo - Maderno